1xbetcasino maxi
img

GENÇ BUGÜNDÜR ERTELEME!

Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından yapılan ilanda, gençlerin; sosyal, kültürel, zihinsel ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak, kendisini ifade edebilen bireylerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak; milli ve manevi değerlere saygılı, sorumluluk bilinci gelişmiş ve toplumla bütünleşmiş sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmanın, aynı zamanda; ülke üzerinden kirli hesaplar yapıp, hem içeriden hem de dışarından birlik ve bütünlüğü bozmaya çalışanlara ve onlarla işbirliği yapanlara karşı da bir dik duruşu temsil ettiği bildirildi.

19 – 29 Mayıs Gençlik ve Fetih Haftası ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın, fetih ruhuna ve gençliğin durumuna dikkat çekti: Fetih ruhunu yeniden keşfetmek için¸ yeni bir ruhî dirilişe ihtiyaç vardır diyen Aydın, “Fetih ruhunu özümüzde yeniden şekillendirmek ve bu kutlu fethin ruh dünyasındaki inkişafa sebep olacak yolları iyi bilinmelidir. Bir çağın kapatılıp¸ yeni bir çağın açıldığı; o yüce hakan¸ Fatih Sultan Mehmed Han’ın fetih ruhu gönül diyarlarına taşınmalıdır. Özünü İslâm’ın fetih anlayışından¸ müjdesini Sevgili Peygamberimizin mübarek ağzından alan¸ bütün beşeriyete huzuru getirecek bu ulvî gaye için¸ İstanbul fethedilmiştir.İstanbul kapılarının açılmasının yanında gönüllerin fethi¸ gam ve kederin ortadan kaldırılması gibi manevî fetihlerde bulunulmuştur. İstanbul’un alınmasıyla¸ maddî fethin arkasından¸ insanların kalplerinin huzura açılmasına vesile olan bu fetih hareketi; bir anda bütün dünyada akis bularak; hak ve hürriyetlerin¸ dinî inançların¸ hür bir şekilde ifa edilebilme imkânları¸ bu sayede çağdışı Avrupa’ya öğretilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Tüm İstanbul’a hatta tüm insanlığa sevgi ve özgürlük ilkelerini o gün göstermiştir diyen Aydın, fetih ruhunun gençliğe aktarılması hususunda şunları söyledi: “İşte bugün bize düşen ise; “Fetih ruhu”nu genç nesle taşımak ve yaşanmaya değer hayatın ne olduğunu göstermektir. Zaferlerimizi yeniden hatırlayarak¸ “gençlerimize kutsal değerlerimiz uğrunda fedakârlık yapabilme” zevkini tattırmaktır. Fatih Sultan Muhammed gibi¸ ömür sermayesini fetihlere vakfetmenin sırrını anlamak ve anlatmaktır. Cenab-ı Hakk’ın yoluna¸ dinimize¸ vatanımıza milletimize hizmet etmenin önemini¸ fetih ruhunun manevî yönünü anlatmaktır.” dedi.

Gençliği durumuna, problemlerine ve gençlik politikalarına dair açıklamalarda bulunan Aydın, “Topluma hayat veren kan damarları mesabesindeki en büyük milli hazinelerimizden biri de gençliktir. Böylesine önemli bir hazineye fazlasıyla sahip ülkemizde ne yazık ki; gençlerimizin ciddi anlamda sorunları ve bu sorunlara dair çözümsüzlükleri bulunmaktadır. Bir devlet politikasından ötede bir sisteme kurban edilen gençlerimiz ister laik olsun, ister dindar, isterse milliyetçi olsun fark etmez bütün yönetimlerde bir değer olarak değil bir yük olarak görülmüş, çözülmesi gereken bir problem olarak algılanmıştır ve halen algılanmaya devam etmektedir. Buradan Saadet Partisi Gençlik Kolları olarak altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz ki; Gençlerimiz yükümüz değil hazinemizdir, değerimizdir. Gençlik bir sorun değildir bilakis gençlerin bir an evvel çözülmesi gereken sorunları vardır. Gençliğimiz; eğitim sistemi ile cehalete sürüklenmiş, medya ve sosyal medya ile zihinleri iğdiş edilmiş, müstehcenlik ile ahlakı ifsat edilmiş ve seküler düşünce ile de fırsatçılığın ve amaçsızlığın içine düşürülmüştür.” diye konuştu.

Gençlik politikalarına dair de eleştireler getiren Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın, “Böyle bir profile sahip olan ülkemiz gençliğinin “Fetih Ruhu”nu kuşanması beklenebilir mi? 2023 ve 2071 vaatleri ile milleti oyalayan hükümet yetkilileri 14 yıldır niçin gerçekten “Milli” olan bir eğitim sistemi kuramadı? 14 yıldır bu ülkede sözde dindar ve manevi değerleri hakim kılmaya çalışan bir iktidar varsa eğer neden AMATEM’lerdeki hasta sayısı 2007’de yılında 38.061 kişi iken şu anda 300 bin kişi civarına ulaştı? Neden hala televizyonlarda gençliğe rol model olabilecek yayın ve program sayısı bir elin parmağını geçmezken 14 yıl boyunca bırakın Türkiye’yi bütün bir dünyada popüler olan aile ve toplum değerlerini hiçe sayan dizilerin sayısı gün geçtikçe artıyor? Bu soruları arttırmak mümkün!  Kutül Amare Zaferi gibi unutulan şanlı zaferlerimizi hatırlamak ve yad etmek elbette mühimdir. Ancak bunları geçmişe öykünmek ve sadece bir hikaye olarak anlatmaktansa artık yeni destanları, yeni zaferleri yazarken bu şanlı tarihimizi de vizyonumuz olarak belirmeliyiz. Hem Kutül Amare Zaferi’nden bahsedeceğiz hem de Avrupa Birliğine girmek için can atacağız. Bu nasıl bir çelişkidir?  2023 ve 2071 hedefleriyle gençliğe ufuk vermek de oldukça kıymetlidir. Fakat bir yandan ufuk verirken diğer yandan “error” vermek de ne demektir? 2023 ve 2071 hedefleri gerçekten iyi niyetli ise gençliğimizin bu hali ve bu gençlik politikaları da neyin nesidir? Şüphesiz ki bu içi boş vaatler ancak ve ancak gençliği ve gençleri ertelemekten başka bir şey değildir. Gençliği erteleyenlerin bugünleri bereketsiz, yarınları ise ümitsizdir.” diye konuşan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan dolayıdır ki, kutladığımız bu “Gençlik ve Fetih Haftası”nda biz Saadet Partili Gençler olarak, “Genç Bugündür! ERTLEME.” diyoruz ve bu ufukla bugünlerimizi geleceğimizi inşa etmenin gayretiyle yaşıyoruz. Biliyoruz ki, “Gençliğini ihmal eden toplum helak olur fakat gençliğine sahip çıkan toplum da geleceğine sahip olur.” Tarihe yön veren bütün ıslah ve hatta ifsad hareketlerinin itici gücü hep gençler olmuştur. Gençliğe kim sahip çıkmışsa genç onun olmuştur. Gençlerimizi sahipsiz bırakarak ülkemizin geleceğini de yabana atmayalım. Bunun için;“Genç Hazinedir. SAHİP ÇIK.” diyoruz ve bu inançla gençlerimize sesleniyoruz: “Sahipsiz değilsiniz, Milli Görüş Var, Saadet Partisi Var.”

19 – 29 Mayıs Gençlik ve Fetih Haftası münasebetiyle Saadet Partisi Gençlik Kolları tüm ülke sathında basın açıklamaları, STK Ziyaretleri, sosyal ve sportif etkinlikler ve farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor.

 

 

Ayrıca 29 Mayıs Pazar günü 13.30’da da Eminönü Meydanında İstanbul Gençlik Kolları tarafından “Gençlik ve Fetih” konulu bir açık hava toplantısı gerçekleştirildiği duyuruldu.