1xbetcasino maxi
 • img
  2017 | Eğitim Müfredatı İnceleme Raporu
  Mevcut eğitim sistemimiz karnenin sadece sol bölümünde yer alan ders notları öncelemektedir. Hâlbuki bunlar insani gelişimde yeterli değildir. Gerçek bir gelişim ve kalkınma için karnenin sağ tarafında yer alan davranış biçimlerine de gereken önem verilmelidir. Çünkü erdemden, ahlaktan ve maneviyattan yoksun bir bilgi insanlığın başına beladır.
 • img
  2017 | Aile ve Ahlaki Yozlaşma Raporu
  Ailelerin sağlıklı olabilmesi için en önemli şart annedir. Annenin şefkatli eli çocuğa mutlaka değmelidir. Kadının evine döndürülmesi ve anneliğin yüceltilmesi kadar erkeğin de evine döndürülmesi, aileyi merkezine alan bir zihniyete büründürülmesi gerekmektedir. Çünkü aileyi ancak kadın ve erkeğin karşılıklı sorumlulukları ile sevgi ve saygı diri tutabilir.
 • img
  2017 | İç Göç Raporu
  Toprak ayağımızın altından kayıyor. Yabancılara toprak satışları, taşınmaz mülk alımları, toprağın insansızlaştırılması, insanın topraksızlaştırılması gündeme alınması gereken önemli siyasi meselelerdir. Ayrıca ülke olarak bölgemizde yaşanan özellikle Suriye, Filistin ve Kıbrıs’ta yaşananlar meseleleri iç göçün kalkınmanın dışında diğer yönlerinin de olduğunu göstermektedir.
 • img
  Mayıs 2017 | Ekonomi Raporu
  İşsizliğin arttığı, enflasyonun yüksek seyrettiği, büyüme hızının azaldığı, döviz fiyatlarının yükseldiği, iç ve dış borçların arttığı, ihracatın azaldığı, dış ticaret açığı ve cari açığın arttığı, kısaca makro ekonomik göstergelerin olumsuz yönde seyrettiği bu şartlarda Türk ekonomisinin sıkıntıları artmaktadır. AK Parti hükümeti ekonomik sıkıntıları gidermek üzere bazı önlemler almakta, ancak alınan önlemler sorunların giderilmesinde fazla etkili olmamaktadır.
 • img
  Mart-Nisan 2017 | Ekonomi Raporu
  İşsizliğin arttığı, enflasyonun yüksek seyrettiği, büyüme hızının azaldığı, döviz fiyatlarının yükseldiği, iç ve dış borçların arttığı, ihracatın azaldığı, dış ticaret açığı ve cari açığın arttığı, kısaca makro ekonomik göstergelerin olumsuz yönde seyrettiği bu şartlarda Türk ekonomisinin sıkıntıları artmaktadır. AK Parti hükümeti ekonomik sıkıntıları gidermek üzere bazı önlemler almakta, ancak alınan önlemler sorunların giderilmesinde fazla etkili olmamaktadır.
 • img
  Şubat 2017 | Ekonomi Raporu
  Ülke ekonomileri değerlendirilirken ihracatın fazla olması, ithalatın ise az olması arzu edilir. Dış ticaret açığı ve cari açığın olması arzu edilmez. Hele hele cari açığın çok yüksek olması hiç istenmez. Ama Türkiye’yi yöneten iktidarlar maalesef cari açığı ortadan kaldırıp, cari dengenin sağlanmasında bir türlü başarılı olamıyorlar.