Genç Saadet'e Katıl

Genç Saadet Üye Formu


2810 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen şartları taşıyorum. Partinizin tüzük, program ve iç yönetmeliklerine uymayı kabul ediyorum.

Üyeliğe kabulümü arz ve talep ederim.