BAŞKANLIK DİVANI

Genel Başkan
Teşkilat Başkanı
Planlama ve Koordinasyon Bşk.
Tanıtma Başkanı
Eğitim Başkanı
Yükseköğretim Başkanı
Mali İşler Başkanı
Dış İlişkiler Başkanı
Gençlik Kuruluşları & Gençlerle İlişkiler Başkanı
Sosyal İşler Başkanı
Ekonomik İşler Başkanı
Siyasi İşler Başkanı
Kültür, Sanat ve Spor Başkanı
Danışma Kurulu Başkanı
Genel Sekreter
Özel Kalem Müdürü